Termene și condiții

Autorul acestui site

Maio Bakery SRL
Magazin Str. Occidentului nr. 8-10, București RO-010983
Registrul Comerțului J40/4096/2013, Registrul Comerțului București
CUI RO31430750
Management Lucian Dumitrescu, Diana Dumitrescu
Telefon 021 313 49 77
E-mail info@maiobakery.com

 

Termeni şi condiţii de utilizare a magazinului online deţinut de Maio Bakery SRL

În cadrul acestui document termenii utilizaţi vor avea următoarele înţelesuri:

Maio Bakery SRL, cu sediul în str. Zizin, nr. 5, București, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4096/2013, cod unic de înregistrare 31430750, având calitatea de vânzător;

Magazin online: www.maiobakery.com, administrat de Maio Bakery SRL ;

Client: persoana fizică sau juridică ce a plasat o comandă pe www.maiobakery.com, având calitatea de cumpărător;

Utilizator: orice persoană care vizitează site-ul www.maiobakery.com şi orice persoană fizică sau juridică înregistrată pe acest site, care, prin finalizarea comenzii de produse comercializate de Maio Bakery, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii de utilizare a magazinului online, inclusiv pentru comenzile finalizate prin confirmare telefonică sau e-mail.

Bunuri şi servicii: orice produs sau serviciu care urmează a fi livrate sau prestate Clientului de către Maio Bakery, potrivit comenzii înaintate de către Client. Pentru evitarea oricărui dubiu, cu titlu de exemplu, bun reprezintă un produs alimentar, livrat în urma unei comenzi;

Comandă: un document electronic/apel telefonic ce intervine ca formă de comunicare între Maio Bakery şi Client, prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achizitiona anumite Bunuri şi servicii şi de a efectua plata acestora. Plasarea unei Comenzi implică o acceptarea a Termenilor şi condiţiilor de utilizare a magazinului online;

Contract: reprezinta contractul la distanţă încheiat între Maio Bakery şi Client, fără prezenţa fizică simultană a acestora, compus din Comanda înaintată de Client şi confimată de către Maio Bakery, precum şi din Termenii şi condiţiile de utilizare a magazinului online, prin care Maio Bakery este de acord să vândă şi să livreze bunurile şi serviciile comandate, iar clientul este de acord să cumpere, să plătească şi să recepţioneze aceste bunuri şi servicii;

Curier: persoană juridică care prestează servicii de curierat rapid;

Newsletter: mijloc de informare periodic, prin poşta electronică cu privire la Bunurile şi serviciile Maio Bakery şi la activitatea acestuia, în general.

Drepturile de proprietatea intelectuală

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, elementele de grafica web, scripturile, software, sunt proprietatea exclusivă a Maio Bakery şi a partenerilor săi contractuali.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Maio Bakery este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter sub numarul 36727.

Refuzul furnizarii datelor solicitate în secţiunea de comandă poate determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

Atunci când un Utilizator face o comandă pe www.maiobakery.com, va primi comunicări comerciale din partea Maio Bakery în măsură în care şi-a dat consimţământul expres.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alte informări sunt confidențiale. 

Datele vor fi folosite în scopul stabilirii contactului cu cumpărătorii, pentru livrări, pentru furnizarea de informaţii legate de site şi ofertele acestuia, în scop de marketing şi publicitate.

Completarea de către Utilizator a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Maio Bakery şi cu utilizarea şi prelucrarea de către Maio Bakery şi colaboratorii săi pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de curierat, servicii de plată/bancare.

Clienţilor le sunt garantate (i) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de Maio Bakery; (ii) dreptul de a obţine de la Maio Bakery, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; (iii) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001; (iv) dreptul de a obţine de la Maio Bakery, la cerere și în mod gratuit, notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform alin. (ii) sau (iii), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; (v) dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză; (vi) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care l-au fost încălcate; (vii) dreptul de se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul Maio Bakery.

 1. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru efectuarea unei comenzi pe site-ul www.maiobakery.com, Utilizatorul va folosi o adresa de e-mail validă. Maio Bakery ar putea refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că s-au utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau serviciile sunt utilizate într-un mod neconform cu uzanțele normale.

Maio Bakery transmite Newslettere prin intermediul partenerilor specializati şi agreaţi, fiind astfel asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

Clientul are posibilitatea de a-şi exprima acordul cu privire la primirea de Newslettere din partea Maio Bakery. Opţiunea sa poate fi modificată în orice moment, prin legătura special destinată din cadrul oricărui Newsletter sau printr-o solicitare scrisă la adresa info@maiobakery.com .

Eventuala renunţare la primirea de Newsletter nu va fi considerată în niciun caz renunţare la acceptul dat pentru respectarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a magazinului online.

 1. Comanda

Pentru a plasa cu succes o Comandă, Utilizatorul va completa detaliile referitoare la aceasta: datele pentru livrare, metoda de plată, datele de facturare etc. în pagina de comandă.

Clientul poate efectua Comenzi în magazinul online, prin adăugarea Bunurilor şi serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Adăugarea unui Bun sau serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi.

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar putând suporta consecinţele acestor erori (Comanda întârziată, transmisă greşit etc).

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant Maio Bakery sau un colaborator al acestuia să îl contacteze prin orice mijloc disponibil declarat (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii, precum şi pentru detalii legate de livrarea acesteia.

Maio Bakery poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a niciuneia dintre părţi în cazuri precum următoarele:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;

– invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Maio Bakery, în cazul plăţii online;

– datele furnizate de către Client sunt incomplete şi/sau incorecte.

      4. Garanţii

Maio Bakery comercializează prin Magazinul online produse alimentare.

Maio Bakery deţine Documentele de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amânuntul nr.VA 16169 din 17.12.2013 eliberat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor București.

Maio Bakery nu îşi asumă răspunderea pentru daunele apărute în urma transportului. Vă rugăm ca în momentul primirii coletului, dacă observaţi o deteriorare a ambalajului (rupt, desfăcut etc.) să întocmiţi o notă de constatare a daunelor în prezenţa curierului.

Reclamatiile privind violarea sigiliilor sau trimiterilor, distrugeri sau lipsuri din colete vor fi menţionate în scris pe documentul care confirmă expedierea/transportul/livrarea, la primirea acestora şi vor fi transmise curierului deîndată. Vă rugăm să ne semnalaţi împrejurarea şi ne vom implica activ în remedierea neplăcerii. Produsele vândute prin intermediul Magazinului on-line pot diferi ca aspect de cele din pozele corespunzătoare din cadrul Magazinului on-line, întrucât sunt realizate la comandă, artizanal. Situaţia este similară în cazul în care o reţetă este modificată la solicitarea expresă a clientului.

Produsele alimentare comercializate de Maio Bakery conţin alergeni, respectiv sunt produse într-un laborator în care se lucrează cu alergeni (lapte, nuci, gluten etc.) 

Recomandăm ca produsele alimentare comercializate prin intermediul magazinului să fie consumate în termen de 1 zi de la data livrăriiProdusele livrate prin intermediul magazinului sunt ambalate conform prevederilor legale. 6. Facturare

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Maio Bakery va emite către Client o factură pentru Bunurile şi serviciile livrate/prestate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Toate preţurile şi tarifele aferente Bunurilor şi serviciilor prezentate în magazinul online sunt exprimate în lei (RON) şi includ TVA.

Preţurile includ cheltuielile de livrare către destinaţiile standard ale curierului contractat de Maio Bakery, cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel pe pagina produsului.

În cadrul plăţilor online Maio Bakery nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, cum ar fi, dar fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

Plata se poate face prin ordin de plată. Livrarea produselor se va efectua doar după încasarea banilor în contul Maio Bakery SRL, RO69BACX0000000878136001 deschis la UNICREDIT BANK.

       5. Livrarea

Bunurile vor fi livrate prin intermediul serviciului de curierat sau ridicare de către client de la sediul Maio Bakery.

Calendarul livrărilor şi data limită de comandă, în cazul în care se aplică vreo condiţionare de acest fel, sunt specificate pe pagina de comandă a produsului sau comunicate în mod direct Clientului.

La solicitarea Maio Bakery sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, daca e necesar prin unul sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numarul de Comandă atribuit de către Maio Bakery.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comanda va putea fi recepţionată la adresa precizată doar de către o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, când Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona Comanda.

Clientul va fi notificat/contactat de către Maio Bakery şi/sau de către Curier în prealabil în legătură cu detaliile livrării. Clientul se obligă să asigure recepţia Bunurilor la adresa de livrare indicată, în caz contrar acesta suporând taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări.

Maio Bakery vinde Produsele şi serviciile sale doar pe teritoriul României (București).

       6. Retragerea din contract

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are urmăroarele drepturi şi obligaţii referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanţă: (i) dreptul de a se retrage din contract, înainte de expirarea perioadei de retragere, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) şi art.14 din O.U.G nr.34/2014, în termen de 14 zile începând din ziua în care intră în posesia fizică a Bunului, respectiv de la data încheierii contractului de prestări sevicii. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Totuşi, potrivit legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele: (i) furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid, respectiv (ii) furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător.

Potrivit Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 produsele alimentare sunt exceptate de la returnare.

       7. Legea aplicabilă. Soluţionarea conflictelor

Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între Maio Bakery şi Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eşuează se apelează la instanţele româneşti competente.

Maio Bakery este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter sub numărul 36727.

Refuzul furnizarii datelor solicitate în secţiunea de comandă poate determina imposibilitatea onorării Comenzilor.

Atunci când un Utilizator face o comandă pe www.maiobakery.com, va primi comunicări comerciale din partea Maio Bakery în măsură în care şi-a dat consimţământul expres.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alte informări sunt confidențiale. 
Datele vor fi folosite în scopul stabilirii contactului cu cumpărătorii, pentru livrări, pentru furnizarea de informaţii legate de site şi ofertele acestuia, în scop de marketing şi publicitate.

Completarea de către Utilizator a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Maio Bakery şi cu utilizarea şi prelucrarea de către Maio Bakery şi colaboratorii săi pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de curierat, servicii de plată/bancare.

Clienţilor le sunt garantate (i) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate Maio Bakery; (ii) dreptul de a obţine de la Maio Bakery, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; (iii) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001; (iv) dreptul de a obţine de la Maio Bakery , la cerere și în mod gratuit, notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform alin. (ii) sau (iii), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; (v) dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză; (vi) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care l-au fost încălcate; (vii) dreptul de se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul Maio Bakery.

Securitatea datelor

POLITIICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – PPD

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar va începe să-și producă efectele începând cu 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor fizice care ne-au pus la dispoziție datele acestora cu caracter personal, ale vizitatorilor care accesează site-ul Maio Bakery , precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “PPD”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).

PPD explică practicile Maio Bakery SRL (în continuare denumită “Maio Bakery”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către Maio Bakery.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Maio Bakery se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Maio Bakery  operează.

Prin PPD, Maio Bakery dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul PPD și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon / fax, în cazul clienților pesoane fizice: datele din cartea de identitate, inclusiv CNP-ul; adresa IP de pe care se realizează conexiunea cu site-urile companiei, utilizator și parola pentru conturile prin care accesați site-urile companiei. 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Maio Bakery.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Maio Bakery se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
 3. În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, diverse informări, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Maio Bakery va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site-ul Maio Bakery, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului Maio Bakery, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a Maio Bakery.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Maio Bakery colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Maio Bakery.

Cu toate acestea, Maio Bakery a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Maio Bakery se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca Maio Bakery să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu Maio Bakery, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații etc.

Prin contactarea Maio Bakery în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și Maio Bakery înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a Maio Bakery .

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Maio Bakery  vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru Maio Bakery de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Maio Bakery colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Maio Bakery .

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul www.maiobakery.com poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Maio Bakery.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Maio Bakery neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Maio Bakery poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. Atunci când apelați la serviciile noastre păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
 2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5, ani de la ultima corespondență trimisă;
 4. În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Maio Bakery S.R.L. le prelucrează:

Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveți dreptul de a accesa date.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Maio Bakery este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter sub numarul 36727.

Refuzul furnizarii datelor solicitate în secţiunea de comandă poate determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

Atunci când un Utilizator face o comandă pe www.maiobakery.com, va primi comunicări comerciale din partea Maio Bakery în măsură în care şi-a dat consimţământul expres.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alte informări sunt confidențiale. 

Datele vor fi folosite în scopul stabilirii contactului cu cumpărătorii, pentru livrări, pentru furnizarea de informaţii legate de site şi ofertele acestuia, în scop de marketing şi publicitate.

Completarea de către Utilizator a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Maio Bakery şi cu utilizarea şi prelucrarea de către Maio Bakery şi colaboratorii săi pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de curierat, servicii de plată/bancare.

Clienţilor le sunt garantate (i) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de Maio Bakery; (ii) dreptul de a obţine de la Maio Bakery, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; (iii) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001; (iv) dreptul de a obţine de la Maio Bakery, la cerere și în mod gratuit, notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform alin. (ii) sau (iii), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; (v) dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză; (vi) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care l-au fost încălcate; (vii) dreptul de se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către Maio Bakery.

Securitatea datelor

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – PPD

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 mai 2016, dar va începe să-și producă efectele începând cu 25 mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor fizice care ne-au pus la dispoziție datele acestora cu caracter personal, ale vizitatorilor care accesează site-ul Maio Bakery, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “PPD”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).

PPD explică practicile Maio Bakery SRL (în continuare denumită “Maio Bakery”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către Maio Bakery.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Maio Bakery se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Maio Bakery operează.

Prin PPD, Maio Bakery dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul PPD și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon / fax, în cazul clienților pesoane fizice: datele din cartea de identitate, inclusiv CNP-ul; adresa IP de pe care se realizează conexiunea cu site-urile companiei, utilizator și parolă pentru conturile prin care accesați site-urile companiei.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Maio Bakery.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Maio Bakery se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
 3. În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, diverse informări, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Maio Bakery va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site-ul Maio Bakery, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului Maio Bakery, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a Maio Bakery.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Maio Bakery colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Maio Bakery.

Cu toate acestea, Maio Bakery a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Maio Bakery se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca Maio Bakery să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu Maio Bakery, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații etc.

Prin contactarea Maio Bakery în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și Maio Bakery înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a Maio Bakery.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Maio Bakery vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru Maio Bakery  de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Maio Bakery colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Maio Bakery.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul Maio Bakery poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Maio Bakery.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Maio Bakery neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Maio Bakery poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. Atunci când apelați la serviciile noastre păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
 2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5, ani de la ultima corespondență trimisă;
 4. În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Maio Bakery le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției „Contul meu”.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționare a prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Maio Bakery) să verifice corectitudinea Datelor;

– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

– operatorul (Maio Bakery) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (Maio Bakery) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 1. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract.
 2. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 3. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.
 4. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Maio Bakery.
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 6. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Maio Bakery le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către Maio Bakery. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de către Maio Bakery ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Maio Bakery a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Maio Bakery, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Maio Bakery sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Maio Bakery poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Maio Bakery. Maio Bakery nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Maio Bakery nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Maio Bakery.

Cum vă vom anunța despre modificările aduse acestei Politici?

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați PPD revizuit înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Maio Bakery dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii PPD se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru, info@maiobakery.com

LIVRARE

Bunurile vor fi livrate prin intermediul serviciului de curierat sau ridicare de către client de la sediul Maio Bakery.

Calendarul livrărilor şi data limită de comandă, în cazul în care se aplică vreo condiţionare de acest fel, sunt specificate pe pagina de comandă a produsului sau comunicate în mod direct Clientului.

La solicitarea Maio Bakery sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, daca e necesar prin unul sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numarul de Comandă atribuit de către Maio Bakery.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comanda va putea fi recepţionată la adresa precizată doar de către o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, când Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona Comanda.

Clientul va fi notificat/contactat de către Maio Bakery şi/sau de către Curier în prealabil în legătură cu detaliile livrării. Clientul se obligă să asigure recepţia Bunurilor la adresa de livrare indicată, în caz contrar acesta suporând taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări.

Maio Bakery vinde Bunurile şi serviciile sale doar pe teritoriul României.

Actualizare: 25.05.2018

 

CONȚINUT

Autorul își rezervă dreptul de a nu fi considerat responsabil pentru corectitudinea, integralitatea sau calitatea informațiilor furnizate pe acest site. Reclamațiile legate de responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate de utilizarea informațiilor furnizate, fie ele incomplete sau incorecte, nu vor fi acceptate.
Părți ale paginilor sau întregul conținut al siteului pot fi îmbogățite, modificate sau șterse complet sau parțial de către autor fără un anunț prealabil.

 

REFERINȚE ȘI LINKURI

Autorul nu este responsabil pentru conținutul linkurilor sau referințelor din paginile sale. Mai mult, autorul nu este responsabil pentru orice posturi sau mesaje publicate de către utilizatori pe siteuri de discuții, forumuri, bloguri, cărți de oaspeți sau liste de mailing despre acest site.

 

COPYRIGHT

Copyrightul pentru orice material creat și utilizat pe acest site este rezervat autorului. Orice copiere sau utilizare de imagini, schițe, sunete sau texte în orice format electronic sau tipărit nu este permisă fără acordul prealabil al autorului.

 

Validitatea acestor Termene

Aceste termene sunt parte integrală a acestui site. Dacă anumite secțiuni sau termene individuale sunt ilegale sau incorecte, conținutul precum și validitatea celorlalte termene rămâne neafectată.